X
تبلیغات
زولا
ویژه دانش آموزان دبیرستان و پیش دانشگاهی
چهارشنبه 22 فروردین‌ماه سال 1386
دین وزندگی (3) درس سیزدهم (کرامت نفس

-محتوای دعوت خد اچیست ؟

3- رسیدن به سعادت در گرو چیست ؟

4-«اگر خواهی که معشوق با تو نگسلد پیوند                   نگهدا ر سر رشته تا نگهدارد » در ارتباط با چه مطلبی است ؟

5-کیفیت آفرینش انسان چگونه می باشد ؟

6-چه کنیم تا خدا ما را شایسته و لایق خود قرار دهد ؟

7-قدر و منزلت انسان در پیشگاه خدا و در نظام خلقت چقدر است ؟

8-خدا فقط بها ی کیست ؟

9-کرامت نفس یعنی چه ؟

10-شناخت قدر و منزلت  انسان و ایمان به آن چه نام دارد ؟

11-نتیجه کرامت نفس چیست ؟

12- در چه صورتی قدر هر چیز در انسان کم و ناچیز جلوه می کند ؟

13- انسان کریم دارای چه خصوصیاتی می شود ؟

14- کرامت نفس با انجام گناه چه نسبتی می تواند داشته باشد ؟

15-دلیل گناه و تسلیم در برابر آن چیست ؟

16-کوچک دیدن خود در مقابل هواهای نفسانی چه عاقبتی دارد ؟

17-آیاشرایط اجتماعی و اقتصادی می تواند دلیل انجام گناه باشد ؟پس نقش آنها چیست ؟

 18- در مقابل شرایط نامساعد کدام عامل می تواند تعیین کننده باشد ؟

19-عکس ا لعمل انسان با کرامت در مقابل گناه چیست ؟

20-برای اینکه در مقابل گناه نشکنیم چه باید بکنیم ؟

21-اثر کرامت شخص فقیر  در مقابل  دزدی یا گدایی چیست ؟

22-آیا بهانه نیاز داشتن می تواند دزدی و گدایی را توجیه کند ؟

23-شأن انسان با کرامت هم نشینی با چه کسانی است ؟

24-چرا انسان کریم در صدد کوچک کردن دیگران نیست ؟

25-برخورد انسان کریم با مردم و پدیده های پیرامون خود چگونه است ؟

26- چگونه انسانی در فکر کوچک کردن دیگران می باشد ؟

27-در دو راهی کرامت و گناه واکنش ما چگونه باید باشد ؟ آیا لذت اندک ارزش از دست دادن کرامت نفس را دارد ؟

28-برای عزت و رسیدن به قله های سر بلندی چه راه حلی پیش نهاد می کنید ؟

                                    29-انسان گناهکار قبل از شکست در مقابل گناه در درون خود شکست می خورد.یعنی چه ؟

30-تمایلات انسان به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید .

31-مثالی بزنید که در آن مبارزه خود دانی و خود عالی را به تصویر بکشد .

32-آیا واکنش نسبت به مسائل پیرامون ما در همه احوال وجود دارد ؟

33-اگر کسی در بیرون و در مقابل دیکران تن به ذلت بدهد نشانه چیست ؟

34- اگر کسی در مقابل تمایلات پست درون شکست بخورد چه آثاری دارد ؟

35-قدر و منزلت انسان در چه صورتی افزایش می یابد ؟

36-تمایلات عالی با قدر و منزلت انسان چه نسبتی دارد ؟

37-از یاد بردن خود چه معنایی دارد ؟ علت آن چیست ؟

38-گرامی ترین افراد از نظر امام سجاد (علیه السلام) کیست ؟

39- شهوت در نزد چه کسانی حقیر و پست می شود ؟

40-دنیا از نگاه حضرت علی (علیه السلام) بازار فروش انسانها است .چگونگی آن را بیان کنید .

41-امام علی (علیه السلام) منفعت و کرامت نفس را چگونه ارزیابی می کند ؟

42- امام صادق (علیه السلام)  بهای نفس خود را چه می داند؟ آیا ارزیابی درستی است یا نه ؟ نظر خود را بنویسید .

43-برای پیدا کردن عزت نفس بهترین را ه چیست ؟

44-سرچشمه عزت کیست ؟

45- کرامت و عزت چه کسانی بیشتر است ؟

46- چرا امور غیر خدایی در نطر بعضی ها کوچک می شود ؟

47- امو ر غیر خدایی در نظر چه کسانی کوچک می شود ؟

48-معنی این عبارت حضرت علی (علیه السلام) چیست ؟« عَظُمَ الخاِلقُ فِی اَنفُسِهِم وَ صَغُرَ مَا دُوِنهِ فِی اَعیُنِهِم »

49-کسی که اهل پیمان شکنی باشد چه بهره ای از کرامت برده است ؟

50-چرا انسان با کرامت پیمان شکنی نمی کند ؟

51-یکی از راههای ماندگاری بر پیمان چیست ؟

52-بهترین را ه مبارزه با کژی ها و زشتی ها در جامعه چیست ؟

53-نتیجه تکریم انسانها و جلوگیری از تحقیر انسانها چیست ؟

54-تقویت احساس کرامت و عزت چه اثری دارد ؟

55- از بین برنده کرامت و عامل دنائت چیست ؟

56-یکی از راههای ایجاد کرامت نفس در انسان شناخت حقیقت خود است در این مورد توضیح دهید .

57-قرآن کریم عزت را پس از خدا به چه کسانی نسبت می دهد ؟

58-پیام این آیه چیست ؟ « مَن کانَ یُریدُالعِزَّة فَلِلّهِ العِزَّةُ

 


www.irLearn.com

X
تبلیغات
زولا

*
*
*
*
*
*
*

جدیدترین قالبهای بلاگفا


جدیدترین کدهای موزیک برای وبلاگ