X
تبلیغات
زولا
ویژه دانش آموزان دبیرستان و پیش دانشگاهی
چهارشنبه 22 فروردین‌ماه سال 1386
درس (10)درانتظار طلوع

-اعتقاد به منجی در زندگی روزمره انسانها چه تأثیری می گذارد ؟

2-چه کسانی در جبهه حق و چه افرادی در جبهه باطل حضور دارند ؟

3-نتیجه نهایی مبارزه حق وباطل چیست ؟

4- آیا پاسخ به سؤال بالا ارتباطی با جهان بینی انسان دارد ؟چگونه ؟

5-خواست خدا و وعده او به یکتاپرستان چیست ؟

6-قرآن کریم مثال حق و باطل را چگونه بیان می کند ؟

7- با توجه به مثال قرآن کریم که حق و باطل را به آب و کف روی آن تشبیه می کند بنویسید که چه شباهتی بین آنها وجود دارد ؟

8-ادیان الهی پایان تاریخ را چگونه ارزیابی می کنند ؟

9-اگر عقیده ی اصلی پیامبران ظهوریک ولی الهی است ،پس چرا در مورد آن منجی نظرات مختلفی دارند؟

10- اعتقاد یهود و مسیحیان و زرتشتیان را در مورد آمدن منجی بنویسید.

11-از چه  مسئله ای می توان به عنوان  یک فرصت ارزشمنددر زمینه گفتگوی تمدنها و وحدت ادیان استفادهکرد ؟

12-اعتقاد ما مسلمانان در مورد منجی و موعود چیست ؟

13-تفاوت عقیده شیعه و اهل تسنن در مورد حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)  را بیان کنید .

14-مشخصات دقیق مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف)  از نظر شیعه چیست ؟

15- معلوم بودن مشخصات امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) چه فوایدی دارد ؟

16-برای اینکه هر فریبکار نتواند از اعتقاد ناب اسلامی در مورد ظهور سوء استفاده کند چه راهکاری وجود دارد ؟

17-آیا طولانی بودن عمر امام (عجل الله تعالی فرجه الشریف) از نظر عقلی قابل قبول هست یا نه ؟ توضیح دهید .

18-از چند راه طولانی بودن عمر امام (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را اثبات کنید .

19- انتظار چیست ؟

20-انتظار در شخص منتظر چه تأثیری دارد ؟

21-مهر و عشق به امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الش

-اعتقاد به منجی در زندگی روزمره انسانها چه تأثیری می گذارد ؟

2-چه کسانی در جبهه حق و چه افرادی در جبهه باطل حضور دارند ؟

3-نتیجه نهایی مبارزه حق وباطل چیست ؟

4- آیا پاسخ به سؤال بالا ارتباطی با جهان بینی انسان دارد ؟چگونه ؟

5-خواست خدا و وعده او به یکتاپرستان چیست ؟

6-قرآن کریم مثال حق و باطل را چگونه بیان می کند ؟

7- با توجه به مثال قرآن کریم که حق و باطل را به آب و کف روی آن تشبیه می کند بنویسید که چه شباهتی بین آنها وجود دارد ؟

8-ادیان الهی پایان تاریخ را چگونه ارزیابی می کنند ؟

9-اگر عقیده ی اصلی پیامبران ظهوریک ولی الهی است ،پس چرا در مورد آن منجی نظرات مختلفی دارند؟

10- اعتقاد یهود و مسیحیان و زرتشتیان را در مورد آمدن منجی بنویسید.

11-از چه  مسئله ای می توان به عنوان  یک فرصت ارزشمنددر زمینه گفتگوی تمدنها و وحدت ادیان استفادهکرد ؟

12-اعتقاد ما مسلمانان در مورد منجی و موعود چیست ؟

13-تفاوت عقیده شیعه و اهل تسنن در مورد حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)  را بیان کنید .

14-مشخصات دقیق مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف)  از نظر شیعه چیست ؟

15- معلوم بودن مشخصات امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) چه فوایدی دارد ؟

16-برای اینکه هر فریبکار نتواند از اعتقاد ناب اسلامی در مورد ظهور سوء استفاده کند چه راهکاری وجود دارد ؟

17-آیا طولانی بودن عمر امام (عجل الله تعالی فرجه الشریف) از نظر عقلی قابل قبول هست یا نه ؟ توضیح دهید .

18-از چند راه طولانی بودن عمر امام (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را اثبات کنید .

19- انتظار چیست ؟

20-انتظار در شخص منتظر چه تأثیری دارد ؟

21-مهر و عشق به امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) چه اثری در فرد دارد ؟

22- انتظار چه تأثیری در جامعه منتظر دارد ؟

23-پویایی جامعه شیعه به چه عواملی بستگی دارد ؟

24- مهمترین مسؤلیتهای منتظر چیست ؟

25- به نقل از حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله ) بزرگترین مردمان در ایمان و یقین چه کسانی هستند ؟

26-چرا  عصر غیبت از نظر منتظر عصر آماده باش است ؟

27- چرا عصر غیبت عصر دودلی ها و شک و تردیدهاست؟

28-آتان که در عصر غیبت خود را آماده ظهور نکرده اند در زمان ظهور چه عکس العملی دارند؟

29-چگونه می توان به آمادگی برای ظهور دست یافت ؟

30-ابعاد آمادگی برای ظهور را نام ببرید .

31-پیروی  و تبعیت از امام در زمان غیبت به کدام جنبه زندگی اختصاص دارد ؟

ریف) چه اثری در فرد دارد ؟

22- انتظار چه تأثیری در جامعه منتظر دارد ؟

23-پویایی جامعه شیعه به چه عواملی بستگی دارد ؟

24- مهمترین مسؤلیتهای منتظر چیست ؟

25- به نقل از حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله ) بزرگترین مردمان در ایمان و یقین چه کسانی هستند ؟

26-چرا  عصر غیبت از نظر منتظر عصر آماده باش است ؟

27- چرا عصر غیبت عصر دودلی ها و شک و تردیدهاست؟

28-آتان که در عصر غیبت خود را آماده ظهور نکرده اند در زمان ظهور چه عکس العملی دارند؟

29-چگونه می توان به آمادگی برای ظهور دست یافت ؟

30-ابعاد آمادگی برای ظهور را نام ببرید .

31-پیروی  و تبعیت از امام در زمان غیبت به کدام جنبه زندگی اختصاص دارد ؟


www.irLearn.com

X
تبلیغات
زولا

*
*
*
*
*
*
*

جدیدترین قالبهای بلاگفا


جدیدترین کدهای موزیک برای وبلاگ