X
تبلیغات
زولا
ویژه دانش آموزان دبیرستان و پیش دانشگاهی
چهارشنبه 22 فروردین‌ماه سال 1386
دین و زندگی (۳) ‌درسهای یک تا چهار

دین و زندگی (۳) ‌درسهای یک تا چهار

بسم الله الرحمن الرحیم

دین و زندگی (3)                                                                 درس های اول تا چهارم

1-منظور از درد متعالی چیست ؟

2-بالاترین دل مشغولی انسانها را چه مسائلی تشکیل می دهد ؟

3-نیازهای بنیادین انسانها را نام ببرید .

4-تنوع در امور دنیوی تا چه اندازه می تواند انسان را سرگرم نماید ؟از پاسخ به این سؤا ل چه نتیجه ای گرفته می شود ؟

5-« مرگ پایان زندگی  است یا زندگی بعد از مرگ به گونه ای دیگر  ادامه پیدا می کند ؟»پاسخ به این سؤال کدام نیاز بنیادین انسان را تأمین می کند ؟

6-همه ما از اضطراب و تشویش نگرانیم . این موضوع کدام نیاز را در وجود ما بیان می کند؟

7-عکس العمل ما در مقابل درجا زدن و تکرار احساس نیاز به کدام اصل را در ما اثبات می کند ؟

8-این باور که انسان نیاز به جامعه ای عدالت جو دارد چه آثاری از خود به جا می گذارد ؟

9- « چگونه زیستن » بیان کننده کدام نیاز انسان است ؟

10-چرا کشف راه درست زندگی جامع نیاز های متعالی انسان ها است ؟

11- فرق نیاز های  اساسی انسان با حیوانات در چیست ؟

12- پاسخ به سؤالات اساسی انسان چه ویژگیهایی باید داشته باشد ؟

13-"هر پاسخ به سؤالات اساسی باید جامع و شامل باشد ."در این مورد توضیح دهید .

15-آیا می توان برای هر نیاز پاسخی جدا و مستقل از نیازهای دیگر تدارک دید ؟ توضیح دهید .

16-چرا هر پاسخ باید کاملا درست و قابل اعتماد باشد ؟

17-عمر محدود انسان در رابطه با پاسخها چه چیزی را طلب می کند ؟

18-در چه زمانی هر پاسخ باید ناظر به بحث معاد باشد ؟

19- اعتقاد به معاد در ارتباط با پاسخها چه نیازی را می طلبد ؟

20-چه هنگام دستگاه تفکر و اندیشه ما حکم قطعی  و مطمئنی ارائه خواهد داد ؟( احتمالات مختلف میزان اطلاعات  و ارتباط آن با نتیجه را بررسی کنید .)

21-شناخت دقیق و جامع  خود از چه راهی بدست می آید و چه ارتباطی با پاسخ به نیاز های اساسی ما دارد ؟

22-علم بشر برای حل سؤالات مهم و حیاتی انسان ناکارآمد است .دلیل آن را بررسی کنید .

 

دین و زندگی (3)                            درس دوم(لطف الهی )

 

1-ارتباط هدایت و هدف را بیان کنید .

2-قرآن شیوه هدایت الهی را چگونه بیان می کند ؟

3-ابزار هدایت چیست ؟ در قرآن چه مواردی به عنوان ابزار معرفی شده است؟

4-اگر مشاهده کنیم که موجودی بی هدف به وجود آمده است در مورد آفریننده آن چه نتیجه ای می گیریم ؟

5-از کجا پی به این مطلب می بریم که هدایت یک اصل عام در خلقت است ؟

6-خدا حکیم است یعنی چه ؟

7-در مورد تناسب بین خلقت و هدف ( یا هدایت ) توضیح دهید .

8-چه عاملی باعث تمایز بین انسان با موجودات دیگر شده است ؟

9- هدف و مقصد خلقت  انسان چیست ؟چرا ؟

10-تقرب به خداوند یعنی چه ؟

11-اشاره قرآن به توانائی تفکر انسان به چه عناوینی در قرآن یاد شده است ؟

12-چرا هدایت با تفکر در قرآن توأم آمده است ؟

13-تفکر با اختیاری بودن اعمال انسان چه نسبتی دارد؟

14-نیاز به هدایت ویژه الهی چه زمانی ملموس می شود ؟

15- دلیل ارسال پیامبران و همراه کردن تمامی اطلاعات مورد نیاز آنها چیست ؟

16-خدا برای گمراه نشدن انسان چه راه حلی را در مقابل انسان قرار داده است ؟

17-از دید امام کاظم (ع) علت ارسال رسل چیست ؟چه کسانی از معرفت بیشتری برخوردارند ؟

18-کاربرد عقل چیست ؟

19- علت اکثر کج فهمی ها و انحرافات در طول تاریخ را بررسی کنید .

20-نتیجه دین بدون تعقل و تفکر چیست ؟

21-پیامد اندیشه و تفکر در دین الهی چیست ؟

22-ارتباط حجت آشکار و پنهان را بنویسید.

 

 

 

 

            دین و زندگی(3)                          درس سوم(هدایت مستمر)

1-برای هدایت بشر یک دین آمده است یا ادیان متعدد ؟

2-برخی از ویژگیهای مشترک انسانی را نام برده و بیان کنید که این اشتراک در ارتباط با هدایت آنها چه چیزی را می طلبد ؟

3- ویژگیهای فطری به چه ویژگیهایی گفته می شود ؟(مخصوص انسان و غیر اکتسابی)

4-چرا دین الهی یکی است ؟ (ازکجا یکی بودن دین ثابت می شود )

5- محورهای اصلی برنامه پیامبران چیست؟

6-علت عصمت پیامبران را بیان کنید .

7-اگر پیامبری معصوم نباشد چه اتفاق نامطلوبی رخ خواهد داد ؟

8-آیا عصمت یک عامل بیرونی است  ؟(یعنی اجبار در عصمت وجود دارد ؟ )

9-پایین بودن سطح درک انسانها با تجدید نبوت چه ارتباطی دارد ؟

10-دلایل آمدن پیامبران متعدد را بیان کنید.

11-تعامل (ارتباط) پیامیر با مردم زمان خود چگونه میسر می شود ؟

12- یک پیامبر برای اینکه بتواند موضوعی را به روشنی برای مردم بیان کند باید چه توانائی داشته باشد ؟

13-کدام یک از تعالیم پیامبران قبل به شکل صحیح و مطمئن وجود دارد ؟ از پاسخ به این سؤال در مورد آمدن پیامبران جدید چه نتیجه ای می گیریم ؟

14- چرا تعلیمات پیامبران پیشین به فراموشی سپرده می شد ؟

15-ابتدائی بودن سطح فرهنگ و عدم توسعه کتابت باعث بوجود آمدن چه مشکلی شده بود ؟

16- آیا در زمان طلوع اسلام (زمان جاهلیت ) مردم به آن سطح آمادگی رسیده بودند که برنامه کامل زندگی خود را دریافت کنند ؟

17-تبلیغ دائم و مستمر چه تأثیری در یک دعوت دارد ؟

18- آیا می توان خدا پرستی،عدالت طلبی و کرامت ها ی اخلاقی و در یک کلام هدایت بندگان خدا را ازاصول مشترک همه انبیاء برشمرد ؟

19-آیا می توان گفت تعدد پیامبران به معنای تعدد دین است ؟ توضیح دهید .

20-اگر از جانب خدا فقط یک دین برای بشر فرستاده شده است ، پس چرا در حال حاضر شاهد وجود ادیان متعدد هستیم ؟

21-از تعبیر « خاتم النبیین » د رآیات قرآن چه برداشتی دارید ؟

22-چهار دلیل برای امدن پیامبر خاتم وجود دارد آنها را نام ببرید .

23-رشد عقلی بشر برای دریافت برنامه کامل خود یکی از دلایل خاتمیت می باشد . در این مورد هر چه میدانید بنویسید .

24-از عدم تحریف قرآن چگونه خاتمیت را اثبات می کنیم ؟

25-وجود امامان معصوم یکی دیگر از دلایل خاتمیت است در این مورد توضیح دهید .

26-دین اسلام منطبق با نیازهای متغیر زمان است تا بتواند  تمام نیازهای انسانها را پاسخگو باشد .برای این منظور چه پیش بینی هایی را در نظر گرفته است ؟(4مورد)

27-آیا  واجبات و محرمات ( فروع دین ) را می توان ا زنیازهای اساسی انسان بر شمرد که درهمیشه تاریخ به آن نیاز مند است ؟

28-تقدم روح و حقیقت تعالیم دینی بر شکل و ظاهر آن چگونه به عنوان راهی برای پاسخ گویی به نیازهای زمان در نظر گرفته شده است ؟

29-یکی از قواعد کلی دین اسلام برای حل مسائل جدید را که در کتاب بیان شده است را بنویسید و توضیح دهید چگونه از آن برای حل مسائل مورد نیاز جوامع بشری استفاده می  کنند ؟

30-مهم ترین جلوه پاسخ گویی  به نیازهای زمانه از طریق دادن اختیارات خاص به حاکم اسلامی چیست ؟توضیح دهید .

31-حاکم اسلامی در چه شرایطی می تواند از اختیارات خاص استفاده کند ؟ اعتبار این احکام تا چه زمانی خواهد بود ؟

 

دین وزندگی (3)                              درس چهارم (معجزه ای از نوع کتاب )

1-دو ویژگی ممتاز قرآن کریم را نام ببرید .

2-از کجا می توان پی برد که قرآن دلیل حقانیت پیامبر اسلام (ص) است؟

3-کتاب بودن معجزه پیامبر اسلام (ص) با خاتمیت چه ارتباطی دارد ؟

4-فرق کتاب قرآن با کتاب انجیل و تورات در چیست ؟

5-در مورد تناسب بین معجزات پیامبران و زمانی که در آن زندگی می کردند هر چه می دانید بنویسید.

6-تحدی ،اعجاز قرآن را چگونه اثبات می کند ؟

7-خاتمیت پیامبر اسلام چه نوع معجزه ای را می طلبد ؟

8-قرآن کریم از چند جهت معجزه است ؟ (جنبه های اعجاز )

9- منع گوش دادن به آیات قرآن از طرف مشرکان ببیشتر  به کدام جنبه اعجاز قرآن اشارت دارد ؟

10-امی بودن رسول مکرم اسلام (ص) چگونه اعجاز آن حضرت را اثبات می کند ؟

11-ویژگیهای محتوایی و معنایی قرآن که شامل چهار مورد است را نام ببرید .

12-اگر آیات قرآن از جانب غیر خدا بود در آن کدام مشکل بروز می کرد ؟ این نکته به کدام ویژگی قرآن اشاره دارد ؟

13- ازاین که آیات قران با یکدیگر منسجم وهماهنگ هستند چه برداشتی داریم ؟

14-اختلاف در مفاهیم قرآن در چه زمانی قابل پیش بینی بود ؟

15- آیا قرآن تحت تأثیر فرهنگ عربستان قرار گرفت یا نه ؟ از پاسخ خود در رابطه با اعجاز قرآن استفاده کنید .

16 فرهنگ عربستان که آمیخته ای از خرافات و عقاید نادرست بود با  قرآن کریم  چگونه برخورد کرد ؟(کدام بر دیگری تأثیر گذاشت )

17-یکی از ویژگیهای قرآن کریم جامعیت و همه جانبه بودن آن است . در این مورد توضیح دهید .

18-«قرآن فقط از امور معنوی و رابطه ی انسان با خدا سخن نمی گوید بلکه از زندگی مادی و دنیوی انسان و ارتباطات  اجتماعی نیز سخن می گوید » از این مطلب چه برداشتی دارید ؟

19-معارف قرآنی نه تنها با گذشت زمان کهنه نمی شوند بلکه افقهای جدید ی  از حکمت را به روی انسا ن می گشاید . این موضوع بیانگر کدام  اعجاز قرآن می باشد ؟

20-امی بودن یعنی چه ؟ امی بودن رسول خدا را ثابت کنید .(ازآیه « وما کنت تتلو من قبله من کتاب و لا تخطه بیمینک.....48 عنکبوت» چه  می فهمیم ؟)  

21-جایگاه اعتماد و هدایت در داشتن اعجاز برای هر پیامبر را بررسی کن

22 - یک مقایسه مختصر در موردآثار دانشمدان و نوابغ با قرآن انجام دهید و دو مورد از تفاوتهای ؟آنها را بیان کنید


www.irLearn.com

X
تبلیغات
زولا

*
*
*
*
*
*
*

جدیدترین قالبهای بلاگفا


جدیدترین کدهای موزیک برای وبلاگ